KVANTNA ANALIZA

Da bismo živeli zdravo, neophodno je da poznajemo svoj organizam, znamo kako funkcioniše, šta mu je neophodno za održavanje i da se zdravo hranimo.

U Centru alcor možete odrediti kompletnu analizu stanja organizma pomoću najsavremenije tehnike, kvantnom bio-magnetnom analizom celog tela.

Ova metoda otkriva i analizira informacije o psihofizičkom stanju organizma koje mogu da ukažu na neka oboljenja mnogo pre nego što se manifestuju na fizičkom nivou.

Bez vađenja krvi, zračenja i neprijatnih ispitivanja dobija se kompletna analiza stanja organizma.

U skladu sa rezultatima analize dobijaju se preporuke o načinu ishrane, fizičke aktivnosti i suplemenata koji će nadomestiti deficite u organizmu.

Kvantna dijagnostika je savremena tehnologija bazirana na kvantnoj medicini i koristi magnetnu rezonancu i merenje frekvencija elektromagnetnih impulsa ćelija. Na ovaj način možemo dobiti sliku funkcionisanja kako pojedinih organa tako i organizma u celini.

Dijagnostika je nastala u Sovjetskom Savezu za potrebe svemirskog programa i vazduhoplovstva, a primenjivana za kontrolu zdravlja astronauta, pilota, vrhunskih sportista – olimpijaca, te ljudi specijalnih zanimanja. Pokazavši izvanredne rezultate, počela se da se šire primenjuje i danas je dostupna svim ljudima koji vode računa o svom zdravlju.

Elektromagnetni talasi koje naše ćelije i telo emituje pokazatelj su stanja našeg organizma. Ukoliko smo u stanju da pročitamo ove elektromagnetne talasne signale, možemo “pročitati” i stanje našeg organizma.

Nalazi prikazuju 40 vitalnih funkcija organizma, svih organskih sistema i preko 300 parametara, između ostalog: kardiovaskularnu i cerebrovaskularnu funkciju, funkciju želuca i creva, jetre, pankreasa i žučne kese, pluća i bubrega. Pokazuje stanje kože, nerava i mišića, gustine kostiju i indeks osteoporoze, reumatoidni status. Holesterol, trigliceride i šećer u krvi, prisustvo toksina i teških metala, potrebe za mikroelementima (minerali) i vitaminima, koenzimima i aminokiselinama. proteinski, lipidni i kolageni status, stanje endokrinog sistema i lučenje hormona, alergološki i imunološki status, ginekološke i urološke probleme, prostatu i dojke, opšte stanje organizma…

Za pregled na kvantnom magnetnom analizatoru možete se prijaviti slanjem poruke.