PSIHOMOTORNI RAZVOJ DETETA

 

Posmatrajući ceo razvojni period svakog deteta, najobimnije, najintenzivnije i najznačajnije promene nastaju u prvoj godini života. Psihomotorni razvoj deteta se odvija kroz interakciju bioloških činilaca, roditelja i faktora sredine. Preduslov normalnog psihomotornog i psihosocijalnog razvoja deteta jeste celovit i funkcionalno zreo nervni sistem.

Pri proceni psihomotornog razvoja treba imati na umu osnovne zakonitosti razvoja. Na rođenju, dete je “zarobljeno” u biološke reflekse, i postepeno im se “otima”, da bi na kraju prve godine života bilo u stanju da prepoznaje svoju okolinu, da uči, i da je postepeno kontroliše. Razvoj grube motorike i čula u prvoj godini života odvija se u interakciji sa psihološkim razvojem. Između deteta i majke razvija se posebna osećajna veza, tzv. privrženost.

Veoma je važno da se u ranom uzrastu obrati pažnja na postignuće deteta u odnosu na uzrast. Ispitivanje i procena psihomotornog razvoja deteta izvodi se uglavnom u prvom, trećem, šestom, devetom i dvanaestom mesecu života, ali je veoma bitno da roditelj zna i prati razvoj šta dete može da postigne tokom tih meseci.

Često se dešava da roditelji iz prevelike brige, straha ili neznanja prezaštite dete ili zbog svoje prevelike želje ga preforsiraju,
pa tako imamo dete koje ili nije postiglo motorni nivo za svoj uzrast ili je preforsirano u jednoj aktivnosti pa je druga zanemarena, tako da je određena grupa mišića ojačana (leđa ili noge) a druga ostala slaba (posebno vratni i trbušni mišići ili ruke) što se kasnije veoma odražava u daljem razvoju posebno na karlicu i kičmeni stub.

Disharmoničan razvoj je termin koji koristimo da naglasimo da dete ima problem u svom razvoju. On označava da postoji zaostajanje ili neuobičajenost u psihomotornom razvoju (psihomotorno nestabilno dete). Uvek postoji mogućnost da deca usporenog razvoja nadoknade zaostajanje i sustignu decu svog uzrasta, ali je za to neophodno da se ubrza, tj. izvrši stimulacija tog razvoja.

U Psihomotornom savetovalištu centra ALCOR možete dobiti procenu i analizu psihomotornog razvoja kao i odgovarajuću obuku za dati uzrast vašeg deteta.

Pregled razvojnih događaja po uzrastima:

0-3 MESEC

1. Prvi mesec
– Kada leži na stomaku odiže glavicu za trenutak od podloge
– Šake drži stisnute
– Na jeke nadražaje refleksno reaguje celim telom
– Kratko posmatra pogledom lica drugih osoba
– Povremeno se oglašava i reaguje na zvuke
– Spava oko 20 sati
– Različito plače kada je gladno, kada ga nešto boli ili kada mu je neugodno

2. Drugi mesec
– Kada leži na stomaku, glavu može da drži podignutom nekoliko sekundi
– Šake drži uglavnom zatvorene ili poluotvorene
– Izgovara pojedinačne glasove (a, u, e)
– Ljudski glas ga smiruje, smeje se drugim osobama (socijalni smešak)

3. Treći mesec
– Kada leži na stomaku oslanja se na podlaktice, glavu slobodno okreće
– Na draži iz okoline ne reaguje masovnim pokretima kao ranije
– Zagleda se u lica drugih ljudi
– Prati pogledom kretanje predmeta i sopstvene ruke, igra se rukama
– Povremeno guče (gu, ga)
– Ispoljava grimase (facijalna ekspresija)
– Spava oko 18 sati

3-6 MESEC

4. Četvrti mesec
– Kad je na stomaku podiže glavu i ramena oslanjajući se na šake i okreće glavu ka izvoru zvuka
– Poseže za igračkama i hvata ih celom šakom
– Razgleda predmet stavljen u ruku, igra se sa njim i stavlja ga u usta
– Traži pogledom majku koja ga zove i odgovara gukanjem i klicanjem, smeje se

5. Peti mesec
– Kad je na stomaku odiže ruke i noge kao da pliva
– Okreće se sa leđa na stomak
– Uzima predmete u ruku iz blizine
– Sve stavlja u usta, pa i svoja stopala (ispituje svet oralno)
– Spontano se smeje, vokalizuje dva ili više glasova
– Pozitivna emocionalna reakcija na svaki ljudski lik

6. Šesti mesec
– Kada leži na stomaku, odupire se rukama o podlogu i diže glavu i grudni koš
– Sedi uz lagani oslonac, glavicu čvrsto drži
– Kada ga držimo uspravno odupire se nogicama
– Prevrće se sa stomaka na leđa
– Spava oko 16 sati
– Razlikuje poznate od nepoznatih, obraća pažnju na govor drugih
– Ljuti se ako mu se uzme igraka
– Mrmlja (mm), smeje se svom liku u ogledalu

6-9 MESEC

7. Sedmi mesec
– Sedi na kratko bez pridržavanja
– Prebacuje igračku iz jedne u drugu ruku
– Hvata služeći se palcem
– Pomaže nam pri hranjenju
– Posmatra i dodiruje svoj lik u ogledalu
– Stidi se nepoznatih osoba

8. Osmi mesec
– Sedi bez oslonca i menja položaj da bi dohvatio predmet
– Podiže se na šake i kolena u četvoronožni položaj
– Hvata predmet prstima i palcem (intermedijalno)
– Igra se bacajuci predmete na pod
– Učenje putem imitacije, asocijativno učenje

9. Deveti mesec
– Prelazi iz četvoronožnog u sedeći položaj
– Igra se sedeći na boku
– Stoji uz pridržavanje
– Počinje da baulja i propuzava
– Hvata sitne predmete palcem i kažiprstom (“pinceta” hvat)
– Jasno udvaja slogove bez značenja (pa-pa)
– Spava oko 15 sati
– Privlači pažnju okoline različitim aktivnostima
– Reaguje na svoje ime
– Afektivno vezivanje za jednu osobu

9-12 MESEC

10. Deseti mesec
– Puzi i podiže se u klečeći položaj
– Samostalno se podiže uz predmete u stojeći položaj i stoji uz pridržavanje
– Razume nekoliko reči
– Sluša i imitira zvukove iz okoline, imitira nekoliko glasova (ma-ma)
– Samo jede hleb i keks, pije iz šolje uz pomoć odraslog
– Pruža igračku, ali je ne pušta

11. Jedanaesti mesec
– Puzi po celoj kući
– Hoda uz pridržavanje za jednu ruku
– Spušta se uz pridržavanje da bi dohvatilo predmet
– Hvata sitne predmete palcem i savijenim kažiprstom (“klješta hvat”)
– Kaže nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa)
– Izvršava jednostavne naloge: “dođi”, “nemoj”

12. Dvanaesti mesec
– Podiže se u stojeći položaj oslanjajući se na šake i stopala i pravi prve korake
– Pokazuje prstom u željenom pravcu
– Izgovara par reči sa značenjem
– Spava 13 sati