PSIHOENERGETSKA ANALIZA

Osluškivanje govora energija predstavlja korišćenje Energetskog jezika kao Univerzalnog jezika razumevanja svih raspoloživih terapijskih i dijagnostičkih metoda. To je jezik koji je pristupačan svima, on ujedinjuje jer omogućava da se integrišu sva znanja koja se ispoljavaju u okviru jedne celine. Zbog toga je važno da terapeuti integrativne medicine imaju što širi i pravičniji pogled a da slušaju što pažljivije. Taj pravičan pogled im omogućava da prepoznaju i sagledaju sami sebe ali i da prepoznaju ljudsko biće u svim njegovim dimenzijama. Odatle važnost donošenja odluke da radimo na sebi kako bi bili elementi zdravlja – VEKTORI ZDRAVLJA.

Pulsna dijagnostika je važna metoda koja nam omogućava da se ispita i prepozna Energetska struktura individue. Takođe nam omogućava da testiramo bilo koji tretman kako bismo na kraju usvojili lečenje koje je najbolje za našeg pacijenta garantujući maksimalni učinak i odličnu toleranciju na njega.

Rad sa potkom nas uvodi u priču o jedinstvu i povezanosti svega sa svim od beskrajno malog do beskrajno velikog, od atoma do drugih galaksija i učenje o Velikom Prasku kao početku stvaranja života.

Potka je šesti element koji nam, pored poznatih pet elemenata pomaže da kroz intuiciju dođemo do otkrića porekla istine o nastanku Univerzuma i Univerzalnog čoveka. Učimo na koji način gradimo sopstvenu potku, kako ona utiče na naš Identitet, i kako se njegovim urušavanjem pravi mesto za patologiju.

Šta znači osetiti? To je naša percepcija stvarnosti, to je šesto čulo koje svi imamo i koje može biti probuđeno uz pomoć praktičnog rada. Osetiti – znači biti u vezi sa svojih pet čula. Naučili smo da realan život posmatramo oslanjajući se uglavnom na čulo dodira, ali i druga čula imaju svoju ulogu a naročito pogled kojim posmatramo stvari. Sposobnost da osetimo, nas stavlja u poziciju da razvijamo empatiju sa manifestacijom i zahvaljujući našoj svesti i sposobnosti da osetimo, ulazimo u poziciju prepoznavanja stvarnosti preko potke ali ne na nivou mentala već na vibratornom nivou. Budući da se potka razvila i ispunila Univerzum od samog Velikog praska, otvaramo se za činjenicu da nas potka povezuje sa našim izvornim početkom. To nas dalje otvara za opažanje sveprisutnosti potke a sva njena gibanja nadalje ukazuju na promene individue, društva, kolektiva.