AYURVEDSKE KONSULTACIJE

Ayurveda (Nauka o dugom životu) je indijska tradicionalna medicina, najstariji, sveobuhvatni sistem očuvanja zdravlja. Ajurveda posmatra i analizira ljudski život i njegovo zdravlje kroz jedinstvo tela, duha i uma i opisujući sve aspekte života.

Zdravlje je definisano kao stanje ravnoteže telesnih tečnosti (dosha), digestivnih sokova (agni) i telesnih tkiva (dhatu), kao i normalnog izlučivanja otpadnih materija (mala), zajedno sa srećnim stanjem duše (atma), senzornih i motornih organa (indriyas) i samog uma (manas).
Ajurvedska medicina svoje principe prvenstveno zasniva na ravnoteži tri elementarne energije – tri doshe, koje su proistekle iz pet elemenata koji se nalaze svuda u prirodi, pa i u nama samima. To su: prostor (etar), vazduh, vatra, voda i zemlja. Spojem prostora i vazduha dobija se energija vetra (vata), spojem vatre i vode energija žuči (pitta), a spojem vode i zemlje energija sluzi (kapha).

Svaki od ovih principa praktično nosi karakteristike elemenata iz kojih je nastao. Doshe su prisutne u svakoj našoj ćeliji i kreću se kroz sve energetske kanale i centre. Kada su u balansu, odražavaju se kroz zdravlje i dobro stanje. Ako su doše nebalansirane – dolazi do neravnoteže, poremećaja i bolesti.
U zavisnosti od toga koja vam je dosha dominantna i da li je neka neizbalansirana, preporučuje se određen režim ishrane, koji pomaže uspostavljanju harmonije energija u organizmu i smanjuje mogućnost pojave bolesti.
Prednost ajurvede, u poređenju sa savremenom medicinom, upravo je u tome što ajurveda mnogo ranije prepoznaje neravnotežu u telu i otkriva slabe tačke telesnog sistema.
Za dijagnozu bolesti ajurveda upotrebljava puls dijagnozu. Pulsna dijagnostika je stara umetnost i nauka, u toku koje se opipavanjem pulsnih talasa iznad radijalne arterije, dobija uvid o stanju tela, duše i uma pacijenta. Puls (nadi) je tok vitalne energije koji, ploveći kroz krvne sudove celog tela, prenosi informaciju o organizmu, postojećoj bolesti ili poremećaju na samom početku nastajanja.
Prepisivanje pravilne ishrane i preparata pomaže se oporavak i sprečava dalje produbljivanje poremećaja.

Kakvo vam je trenutno zdravstveno stanje – Vikriti dosha test

Ako vas zanima da odredite trenutno zdravstveno stanje (vikriti) i koja dosha vam je ispala iz ravnoteže možete popuniti Vikriti test-upitnik na dnu strane.

Koliki vam je nivo toksina u telu – Ama test
Ako vas zanima da proračunate prisutnost toksina (Ama) u vašem telu možete popuniti Ama test-upitnik na dnu strane.
Testovi su samo informativnog karaktera, i rezultate testova sa kratkim opisom možete dobiti na vašu e-mail adresu.
Ako želite kompletniju analizu sa preporukom koji način života podržava harmoniju i ravnotežu vašeg tela, kojim bolestima ste skloni i koja ishrana je najbolja za vas, u skladu sa vašom dominantnom došom i radi dovođenja svih doša u ravnotežu, možete zakazati ajurvedske konsultacije u našem centru.